Lub Qeb Ntawm Tsheb Qho Chaw

Kev tsav tsheb yog ib feem ntawm txoj kab tsheb ciav hlau, uas yog hais txog tus khiav, nrog rau txoj hlua, sleeper, txuas sib txeeb, txaj khiav, khoom siv khoom nce, tsheb ciav hlau thiab kev tawm mus thiab. Raws li cov qauv kev tsim qauv, txoj kev khiav ntawm txoj kev hauv tsheb, ua tus khiav dej num hauv kev khiav tsheb ciav hlau, ncaj nraim hauv lub siab loj ntawm cov kauj vab thiab lawv cov nyom. Raws li kev quab yuam ntawm lub tsheb ciav hlau, nws cov ntau yam yuav tsum yog ntawm lub zog txaus thiab ruaj ntseg los xyuas kom meej tias lub tsheb ciav hlau ua raws li cov kev cai ntawm kev siab tshaj, kev nyab xeeb, du thiab uninterrupted lag luam.