Cov koom haum mov

Sab hauv kev ruaj ntseg seem ntawm cov hwjchim mov seem, faib khoom, network, fais tshuab, fais tshuab, khoom los xyuas dua, cov neeg kawm ntawv, General Services, neeg ua hauj lwm tuaj, tuaj hais txog nyiaj txiag thiab cov chaw ua hauj lwm ntawm tus thawj tswj qhov chaw ua hauj lwm rau tus neeg ua hauj lwm thiab lwm cov koom haum ntxawg.